نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده بیمه عمر

نحوه بدست آوردن مقدار مالیات ارزش افزوده  به ازای هر پرداخت در نرم افزار مدیر بیمه مطابق با فرمول زیر می باشد.

 

P*(1-(100/(100+AF_Rate))) =AF_Maliat

که  در آن

= مبلغ پرداختی

AF_Rate = نرخ مالیات ارزش افزوده به عدد

AF_Maliat = مقدار مالیات ارزش افزوده بیمه عمر

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.