تنظیمات شبکه

توجه کنید تعداد کاربران و کامپیوتر ها برای استفاده همزمان در شبکه برای خریداران نرم افزار مدیر بیمه نامحدود است.

برای انجام تنظیمات مورد نیاز بر روی کامپیوتر های شبکه شما؛ حتما تماس بگیرید و برای نوبت اول اجازه بدهید تا ما برای شما تنظیمات را انجام دهیم و توضیحات کافی و لازم را در خصوص نحوه استفاده از نرم افزار در حالت شبکه را دریافت نمایید.

خیلی سریع و راحت توسط نرم افزار AnyDesk که از همینجا قابل دانلود است شبکه شما را جهت استفاده هم زمان هر تعداد کامپیوتر و کاربر تنظیم میکنیم.

دانلود نرم افزار سرویس قفل در محیط شبکه 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.