• توقف فروش

  متاسفانه در حال حاضر فروش نرم افزار متوقف شده است

  توقف فروش
 • تمرکز بر جذب بازاریاب

  با مدیربیمه حساب ویزیتور ها همیشه بروز است

  توقف فروش
 • سریع، آسان، مطمئن

  اطلاعات با ارزش شماهمیشه نزد شما باقی خواهد ماند

  توقف فروش

توقف فروش مدیربیمه

نرم افزار مدیریت نمایندگی ها، کارگزاری ها و دفاتر بیمه

مديريت امور دفاتر بیمه از جهت خدمت رسانی سریع و به موقع به بیمه گذاران و بالا بردن پرتفوی نمايندگی و کارگزاری به عنوان اصلی ترين هدف يک مدیر در صنعت بیمه هميشه مد نظر مديران و صاحبان نمايندگی ها، کارگزاری ها و دفاتر بوده است. از طرفی با توجه به تغييرات سريع بازار فروش بيمه و رقابت شديد در فروش، مجريان صنعت بيمه در ايران را به اين جهت سوق داده است تا به تدريج شيوه های نوين مديريتی را به کار گيرند و به جای تمرکز بر مسائل مربوط به مدیریت دفاتر بیمه؛ بيشتر توان خود را بر روی مسئله فروش بيمه متمرکز نمایند و شايد بتوان گفت که استفاده از سيستم های اطلاعاتی يکی از اهرمهای قدرتی می باشد که مدیران بیمه را در این راه کمک می نماید.

نرم افزار مدیربیمه

مدير بيمه نرم افزاری کاربردی است که بر اساس تجارب بدست آمده در اداره نمايندگی ها، کارگزاری ها و دفاتر بیمه طراحی شده است .اين سيستم بر پايه اطلاعات و اسناد موجود در نمايندگی بیمه و کارگزاری بیمه من جمله فرمهای پيشنهاد، بيمه نامه ها، اسناد دريافت و پرداخت طراحی و ايجاد شده است به گونه ای که تنها با استفاده از اين اجزاء قادر به ايجاد ليستها و گزارشهايی مطابق با نيازهای يک دفتر نمايندگی یا کارگزاری بیمه مثل مديريت سررسيد اقساط، پيگيری پرداختها ومعوقه های حق بيمه، مديريت کارمزد دريافتی، مديريت کارمزد بازاريابان و راهبری و کنترل دفتر نمايندگی و کارگزاری و بازاريابها و جهتمند کردن کار بازاريابها وشايد در نهايت بتوان گفت تعيين استراتژی دفتر نمايندگی بیمه یا کارگزاری بیمه و تمرکز بر روی فروش مهمترين خاصيت اين سيستم می باشد.

پشتیبانی مدیربیمه

پشتیبانی مدیر بیمه برای عزیزانی که پشتیبانی خود را سالانه تمدید کرده اند همچنان برقرار است

شیوه کار مدیربیمه

اطلاعات شما به ساده ترین شکل ممکن ذخیره می شود سپس شما هستید که با گزارش گیری به آن معنی می دهید

پیشنهادات شما

تمامی پیشنهادات شما در کنار سایر نظرات در نظر گرفته می شود و با توجه به اولویتها در نرم افزار مدیربیمه لحاظ می گردد

خرید مدیربیمه

تا سقف 450 بیمه نامه امکان ثبت بدون خرید فراهم است، و حتی پس از آن هم عملکرد برنامه متوقف نخواهد شد

تصاویر برنامه