راهنمای ثبت الحاقیه

پس از ثبت بیمه نامه ممکن است نیاز به ثبت الحاقیه جهت افزایش یا کاهش تعهدات بیمه نامه داشته باشید بنابر این در نرم افزار مدیر بیمه این امکان قرار داده شده است. ابتدا به فرم بیمه نامه رفته و با جستجو، بیمه نامه مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس با زدن دکمه الحاقیه وارد فرم الحاقیه مخصوص همان بیمه نامه ای که انتخاب کرده اید می شوید.

 

ثبت الحاقیه نرم افزار مدیر بیمه

دقت کنید درهنگام ثبت الحاقیه نیازی به ثبت شماره بیمه نامه نیست تنها کافی است شماره الحاقیه را ثبت نمایید. نرم افزار مدیر بیمه الحاقیه ها را به صورت کاملن مشخص شده نشان می دهد و در هنگام پرینت هرجا که نیاز باشد، شماره الحاقیه را داخل پرانتز در ادامه شماره بیمه می آورد.

با زدن دکمه جدید امکان ثبت الحاقیه را دارید کلیه مراحل مشابه ثبت بیمه نامه می باشد با یک تفاوت اصلی و آن انتخاب نوع الحاقیه از بابت افزایش تعهدات یا کاهش تعهدات بیمه نامه است.

در صورت انتخاب الحاقیه کاهش تعهدات؛ محاسبات مربوطه به صورت معکوس با الحاقیه افزایش و ثبت بیمه نامه محاسبه می شوند. به عنوان مثال در صورتی که یک میلیون ریال کاهش تعهدات داشته باشیم این مبلغ می بایست به مشتری بازگردانده شود و اگر با نرخ ۳۰ درصد کارمزد پرداخت شده است از حساب کارمزد بازاریاب مبلغ سیصد هزار ریال کسر می گردد.

ثبت الحاقیه بدون مبلغ

 

نرم افزار مدیر بیمه