بازار هدف

بازار هدف شما چیست؟

احتمالا یک سری اشخاص و شرکتها هستند که شما تمایل دارید تبدیل به مشتریان وفادار شما بشن.


حتی اگر کمترین اطلاعات رو از آنها دارید نگران نباشید. خیلی راحت در نرم افزار مدیربیمه کمترین اطلاعاتی که از این موارد دارید رو ثبت کنید؛ حتی در حد یک اسم؛ نرم افزار برای شما به صورت نموداری و یک لیست به شما اونها رو یادآوری میکنه.

نمودار بازار هدف در نرم افزار مدیربیمه
نمودار بازار هدف در نرم افزار مدیربیمه

شما به تدریج با پیگیری های خوبی که انجام میدید این اطلاعات رو کامل می کنید و در نهایت احتمال اینکه مشتری شما بشوند رو بالاتر می برید.

نموداری که به شما وضعیت بازار هدف رو به شما نشون میده در گزارشات ویژه و داشبورد مدیریتی قرار داره.