کار بر روی شبکه بدون محدودیت تعداد کامپیوتر و کاربر

با خرید نرم افزار مدیر بیمه شما امکان استفاده از آنرا برای تعداد نامحدودی کامپیوتر و کاربر در شبکه دریافت میکنید.

بنابراین اگر امروز با یک کاربر و یک کامپیوتر شروع میکنید در آینده می توانید  به تعداد مورد نیاز به شبکه خود اضافه کنید و یا بر روی کامپیوتر های مختلف استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.